ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.แววตา ชลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/08/2012
ปรับปรุง 13/09/2016
สถิติผู้เข้าชม 219765
Page Views 283479
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
<<<<< ปรัชญา : วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี >>>>> <<<<< โรงเรียนเอกชนนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" >>>>>
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ 13 เข้าแข่งทักษะ สพป.นศ.2 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559 13 ก.ย. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 16 มิ.ย. 59
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 15 เม.ย. 59
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 15 เม.ย. 59
รับสมัครครูประจำการและครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา 2559 15 เม.ย. 59
หนังสือสั่งการ - คำสั่ง ปกศ.2559
015/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประชุมผู้ปกครอง ปกศ.2559 17 มิ.ย. 59
014/2559 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ปกศ.2559 16 มิ.ย. 59
013/2559 แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน ปกศ.2558 ฉบับที่ 2 14 มิ.ย. 59
012/2559 มอบหมายภารกิจ ปกศ.2559 14 มิ.ย. 59
011/2559 แต่งตั้ง ผช.สายชั้น หน.กลุ่มสาระฯ ครูประจำชั้น ครูประจำกลุ่มฯ ปกศ.2559 14 มิ.ย. 59
010/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปกศ.2559 14 มิ.ย. 59
009/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู ปกศ.2559 14 มิ.ย. 59
007/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหนังสือเรียน คัดเลือกหนังสือ ปกศ.2559 14 มิ.ย. 59
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN Day
กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ในศตวรรษที่ 21
ประเมินภายในโดยต้นสังกัด โดย... สพป.นศ.2
ผลงานโรงเรียน
ดร.แววตา ชลรัตน์ รับเกียรติบัตร ONET ป.6
นายสกานต์ ผลประมูล รับเกียรติบัตร ONET ม.3
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ